InfoTorg

Kreditupplysningslagen i InfoTorgs tjänster

Fr o m den 1 januari 2011 gäller den skärpta Kreditupplysningslagen. Den  förändrar förutsättningarna när du söker information i InfoTorgs tjänster.

För att ta fram kreditupplysningsinformation på privatpersoner krävs att du har legitimt behov. En omfrågadkopia kommer därefter att gå ut till den du sökt på. 
Söker du på enskild firma, näringsanknutna personer och näringsidkare behöver du inte legitimt behov, men kopia skickas. Detta gäller för samtliga leveranskanaler. Syftet med lagändringen är att stärka den enskildes personliga integritet.

Viktigt!

  • Merparten av den information InfoTorg tillhandahåller påverkas inte av den nya kreditupplysningslagen.
  • Endast frågor på privatperson eller enskild firma om inkomsttaxering, betalningsanmärkning och skuldsaldo samt fastighetstaxeringsvärde kan generera omfrågadkopia.
  • Du får ALLTID en varning om att legitimt skäl krävs innan du tittar på inkomsttaxering, betalningsanmärkning och skuldsaldo samt fastighetstaxeringsvärde på berörd person/enskild firma. 
  • Bara om du aktivt klickar JA när du får en pop-up fråga går en omfrågadkopia ut.


Omfrågadkopia går bara ut om du svarat Ja
Som användare av infotorg.se behöver du inte vara orolig för att en sökning resulterar i att en omfrågadkopia skickas ut av misstag. När du söker uppgifter om inkomsttaxering, betalningsanmärkning eller fastighetstaxeringsvärde på personer och enskilda firmor fr o m den 1 januari 2011, får du upp en tydlig pop-up ruta. Den talar om att du måste ha legitimt behov för din fråga och att en omfrågadkopia går ut till den du frågar på om du går vidare. Du får därefter svara Ja eller Nej på om du vill gå vidare. Du kommer alltså inte kunna göra en sökning som resulterar i att omfrågadkopia skickas ut av misstag.Vanliga frågor och svar kring Kreditupplysningslagen hittar du här »  

Uppgifter från InfoTorg som berörs av Kreditupplysningslagen:
• Inkomsttaxering
• Fastighetstaxering (endast själva värdet)
• Betalningsanmärkningar och skuldsaldo
• Dessutom begränsas civilståndsinformationen till viss del

Har du frågor kring hur Kreditupplysningslagen påverkar infoTorgs tjänster kontakta gärna vår Kundservice » 

Läs nyheter kring Kreditupplysningslagen:
Nya Kreditupplysningslagen i InfoTorgs tjänster »
Omfrågadkopior stoppar Försäkringskassan »
Intervju med Skatteverkets skattebrottsenhet »
 
Mer information om Kreditupplysningslagen hittar hos Datainspektionen »

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.