InfoTorg

Vad är en Näringsanknuten person/Näringsidkare?

Till näringsanknuten person räknas den som har ett väsentligt inflytande i en viss verksamhet där uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Exempel: Aktieägare i fåmansbolag samt aktieägare i annat AB med större post aktier, styrelseledamot och VD. Även den som har lämnat större kredit till ett företag och har möjlighet att påverka företagets verksamhet. Funktioner som INTE räknas som näringsanknutna: styrelsesuppleant, externa firmatecknare eller personer med generalfullmakt.

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.