InfoTorg

Vad är ett legitimt behov?

Med legitimt behov avses att det föreligger ett ingått eller ifrågasatt kreditavtal, eller att man i övrigt behöver göra en ekonomisk bedömning. Godtagbara grunder för andra rättsförhållanden än rena kreditavtal kan till exempel vara hyresavtal, anställningsavtal eller borgensförhållande. Mer information om legitimt behov finns på Datainspektionens hemsida » 
Det behövs inte något legitimt behov för att ta en upplysning på ett företag eller näringsanknutna personer (styrelse, VD, delägare).

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.