InfoTorg
25 oktober 2016

Hushållets uppdrag i företag

Utredare och beslutsfattare måste fatta beslut med fullständigt och korrekt underlag. En viktig del i en utredning kan vara information om ett hushålls uppdrag som funktionärer i olika företag.

Bisnode Infotorg har därför utvecklat en ny bild som både visar en strukturerad förteckning över vilka personer som ingår i hushållet och vilka aktiva uppdrag de innehar. Utöver aktiva uppdrag visas även funktion, uppdrag samt information om företagen.

Att spendera lång tid i telefonköer, samtal och mejldialoger till olika myndigheter för att få in beslutsunderlag kan nu minimeras.

Hushållets uppdrag i företag finns tillgänglig i både InfoTorg Person och Infotorg Företag.

Hushållets uppdrag i företagBeroende på behörighet kommer hushållets omfattning att variera.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

För mer information kontakta gärna produktägare Patrik Lundgren, eller Erica Olivius. Alternativt kan du kontakta vår kundservice på telefon 08-555 682 00 eller mejla till information.se@bisnode.com

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.