InfoTorg
6 oktober 2016

Närstående Personers Uppdrag i Företag

Utredare och beslutsfattare måste fatta beslut med fullständigt och korrekt underlag. En viktig del i en utredning kan vara information om en familjs uppdrag som funktionärer i olika företag.

Bisnode Infotorg har därför utvecklat en ny bild som både visar en strukturerad förteckning över vilka personer som ingår i närståendekretsen och vilka aktiva uppdrag som närståendekretsen innehar. Utöver aktiva uppdrag visas även funktion, uppdrag samt information om företagen.

Att spendera lång tid i telefonköer, samtal och mejldialoger till olika myndigheter för att få in beslutsunderlag kan nu minimeras.

Närståendes uppdrag i företag finns tillgänglig i både InfoTorg Person och Infotorg Företag.

Närstående personers uppdrag i företagBeroende på behörighet kommer närståendekretsen att variera i omfattning.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

För mer information kontakta gärna produktägare Patrik Lundgren, eller Erica Olivius. Alternativt kan du kontakta vår kundservice på telefon 08-555 682 00 eller mejla till information.se@bisnode.com

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.