InfoTorg
8 december 2010

Nya kreditupplysningslagen i InfoTorgs tjänster

- Du riskerar inte att omfrågandekopia går ut av misstag

Den 1 januari 2011 träder den skärpta Kreditupplysningslagen i kraft. Den ändrar förutsättningarna för att söka information i tjänster från InfoTorg. För att ta fram kreditupplysningsinformation på privatpersoner krävs då legitimt behov och en omfrågadkopia kommer gå ut till den du söker på. För näringsanknutna personer och näringsidkare* behöver du inte legitimt behov, men kopia skickas. Detta gäller för samtliga leveranskanaler.

Du kommer tydligt uppmärksammas
Som användare av infotorg.se ska du inte behöva vara orolig för att av misstag göra en sökning som resulterar i en omfrågadkopia. 

När du söker uppgifter om inkomsttaxering, betalningsanmärkning eller fastighetstaxeringsvärde på personer efter nyår i infotorg.se, kommer du att få upp en tydlig pop-up ruta. Den talar om att du måste ha legitimt behov och att en omfrågadkopia går ut till den du frågar på. Du kommer med andra ord inte av misstag kunna göra en sökning som resulterar i att omfrågadkopia skickas ut.

 InfoTorgtjänster som berörs av den förändrade Kreditupplysningslagen:

• Inkomsttaxering
• Fastighetstaxering (endast själva värdet)
• Betalningsanmärkningar och skuldsaldo
• Dessutom begränsas civilståndsinformationen till viss del

Har du frågor, kontakta din kontaktperson på InfoTorg.

Förklaringar:

* Näringsanknuten person / Näringsidkare
Till näringsanknuten person räknas den som har ett väsentligt inflytande i en viss verksamhet där uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Exempel: Aktieägare i fåmansbolag samt aktieägare i annat AB med större post aktier, styrelseledamot och VD. Även den som har lämnat större kredit till ett företag och har möjlighet att påverka företagets verksamhet. Funktioner som INTE räknas som näringsanknutna: styrelsesuppleant, externa firmatecknare eller personer med generalfullmakt.

Legitimt behov
Med legitimt behov avses att det föreligger ett ingått eller ifrågasatt kreditavtal, eller att man i övrigt behöver göra en ekonomisk bedömning. Godtagbara grunder för andra rättsförhållanden än rena kreditavtal kan till exempel vara hyresavtal, anställningsavtal eller borgensförhållande. Mer information om legitimt behov finns på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se
Det behövs inte något legitimt behov för att ta en upplysning på ett företag eller näringsanknutna personer (styrelse, VD, delägare).

Kopieplikt
Med kopieplikt avses, att varje gång en kreditupplysning lämnas ut om en fysisk person ska han eller hon samtidigt och kostnadsfritt få ett skriftligt meddelande, en omfrågadkopia, med de uppgifter som upplysningen innehåller, av vem och var den är tagen.

 


 

 

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.