InfoTorg
9 februari 2012

Uppskatta enkelt rimligt belåningsbelopp för bilen

InfoTorg Fordon - Finanskontroll är ett stöd för finansbolag och banker i arbetet med att göra en rimlighetsbedömning av en önskad bilfinansiering. Utifrån registreringsnummer, miltal och önskat finansieringsbelopp beräknas rimlig finansieringsnivå. Finansanalysen innehåller tillförlitlig och dagsaktuell värderingsinformation, baserad på faktiska försäljningspriser. Informationskällan är AutoVista, ett av de ledande företagen inom fordonsvärdering.

Färgindikationen hjälper dig fatta rätt beslut
I svarsbilden visas hur det önskade finansieringsbeloppet ligger i förhållande till de genomsnittliga belopp den aktuella modellen sålts för under den senaste månaden. Snabbt och enkelt ser du genomsnittspriset samt lägsta- och högstapriset för det aktuella fordonet. Här kan du även ange hur stor avvikelse från det genomsnittliga priset som du anser vara ok. På så sätt kan du laborera och se om önskad finansiering faller inom ramen för vad du bedömer som rimligt. Den röda färgen kan ses som en signal att ställa några extra frågor kring bilen till exempel vad gäller utrustningsnivå. Hamnar priset i det gröna fältet, då är det bra att köra.

Finansanalys är ett viktigt steg i InfoTorgs arbete att skapa landets bästa portal för fordonsinformation.

För att beställa eller bli kontaktad för mer information klicka här » 

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.