InfoTorg

Mer information

Flertalet av landets kommuner hämtar sin information från InfoTorg

En socialsekreterare i Umeå behöver verifiera personuppgifter för att ge rätt försörjningsstöd. Överförmyndaren i Helsingborg måste göra en bakgrundskontroll av en god man. Och tillståndsenheten i Huddinge ska kontrollera att ett företag som söker alkoholtillstånd inte har skatteskulder.

Varje dag hämtar svenska kommuner en mängd upplysningar från InfoTorg. Det kan gälla allt från enstaka personuppgifter till att granska företag inför offentliga upphandlingar.

Vi kan ge er tillgång till informationen i realtid, i era egna system. Eller uppdatera era register regelbundet.

Bookmark and Share

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.