InfoTorg

Mer information

InfoTorg förser landstingen med aktuella upplysningar

Ett landsting kan behöva veta hur länge en person bott på en adress för att veta vem som ska betala för omsorg. Ett landsting kan också behöva få tag på anhöriga om det skulle ske en olycka. Eller få en djupgående analys av ett företag som vill vara med i en offentlig upphandling.

InfoTorg kan ge er tillgång till informationen i realtid, i era egna system. Eller uppdatera era register regelbundet.

Bookmark and Share

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.