InfoTorg

InfoTorg Fordons handbok


Dessa instruktioner är till för dig som behöver hjälp att komma igång med InfoTorg Fordon och för dig som har frågor om hur man använder tjänsten.

För dig som är Direktanmälare finns ytterligare hjälp i manualerna Nya Direktanmälan eller gamla Direktanmälan.

Se film

  • Klicka här för att se Infotorg Introduktion film.
  • Klicka här för att se Infotorg Fordon film.
  • Klicka här för att se film om Fordonsleasing.

 
Kontakt
Vid frågor angående InfoTorg Fordon, kontakta vår kundservice 08 - 558 059 00. Kundservice hjälper dig med frågor kring kommunikation, priser eller andra frågor kring tjänsten. Du kan även skicka e-post med frågor m.m. Adressen är information.se@bisnode.com. Produktansvarig för InfoTorg Fordon är Magnus Bertö, tel. 08-555 682 48, epost magnus.berto@bisnode.com.  

Öppettider
InfoTorg Fordon är normalt öppet dygnet runt, med undantag för planerade driftstopp.
 

Källor
Vägtrafikregistret (Transportstyrelsen)
BilFakta
 

Uppdatering
Vägtrafikregistret uppdateras vardagar från klockan 19.30. Mellan 19.30 och ca 19.35 kan driftstörningar förekomma. Uppdateringen är normalt klar vid midnatt.
BilFakta uppdateras löpande med nytt material.

Innehåll

Frågedelen
InfoTorg Fordon är uppdelad i tre olika sökflikar; fråga på registreringsnummer (inkl. personlig skylt) eller organisations-/personnummer, fråga om körkortsinformation samt fråga på chassinummer.

Registreringsnummerfråga
I fliken ”Reg-/orgnr” söker du information baserat på registreringsnummer eller organisationsnummer (om du har behörighet att söka på personnummer kan även det anges). Sökfältet är ett så kallat multisökfält, vilket innebär att du kan ange något av ovanstående sökbegrepp och systemet känner av vad du söker på.

Du kan även styra om du vill ha t ex grundinformation, föregående ägare, tekniska data eller dispenser om det fordon du angett. Du väljer i den lista som finns till höger om sökfältet. I utgångsläget är grundinformation markerat, så vill du fråga på detta anger du bara registreringsnumret. Klicka sedan på "Sök".

På svarsbilden ser du de uppgifter som gäller för det fordon du sökt. Finns det begränsningar på fordonet (körförbud, leasingspärr, direktimport, kreditmarkering, efterlysning etc.) presenteras denna information i mitten av bilden. Körförbud och efterlyst är dessutom rödmarkerade. Det finns även ytterligare information om fordonet tillgängligt via flikar i vänstra delen av bilden.

Flikarnas färg styr om debitering sker. Grå färg betyder att debitering sker. Om texten är kursiv innebär att det inte finns någon information under den fliken. Ljusgrå färg betyder att du redan betalat för informationen och du kan fritt välja bland dessa underflikar utan att det kostar extra. Exempelvis finns ett antal ljusgrå flikar om du sökt "Grundinformation" respektive ”Teknisk information”.

Om du vill ta fram uppgifter om t ex föregående ägare, tekniska data, besiktningsdata eller dispenser väljer du dessa i vänstra delen av svarsbilden. Observera att fliken "Tillfällig registrering" endast innehåller data om fordonet är tillfälligt registrerat, t ex vid import. Klickar du på den fliken för ett vanligt fordon ställs en fråga (debitering sker) och du får svaret "Ingen info om tillfällig registrering finns".

”Bilfakta” innehåller utökad teknisk information, standardutrustning och tillval för nyare personbilar i Sverige. Dessutom finns bilder på dessa fordon. Informationen levereras av BilFakta AB. Information från Bilfakta finns normalt för personbilar med årsmodell/tillverkningsår 1999 eller senare. För äldre personbilar samt för lastbilar, MC etc finns inte denna information.

Om du frågat på grundinformation, klickat på föregående ägare och vill se grundinformationen igen behöver du inte ställa om frågan utan kan klicka på knappen "Föregående" eller "Bakåt" i webbläsaren (beror dock på hur din webbläsare är inställd).

För att ställa en ny fråga klickar du på knappen "Ny sökning", på fliken ”Sökning”  i övre delen av bilden eller klickar "Bakåt" tills du kommer till frågebilden.

Organisations-/personnummerfråga

Skriv in organisations-/personnumret du vill söka på i sökfältet (sökning på personnummer kräver särskild behörighet). Klicka sedan på "Sök". Vill du avgränsa sökningen kan du också välja att "hoppa in" mitt i listan genom att ange ett "startvärde" (registreringsnummer) i avsett fält. Då startar träfflistan på detta registreringsnummer.

Svaret visas som en lista på de fordon som företaget äger, med uppgift om fabrikat, status, leasing etc. Dessutom visas en summering över fordonsslag, status och ägarroll (summeringen görs på de fordon du hämtat, inte på samtliga om inte alla fordon hämtats). Har företaget fler än 4-5 fordon visas fordonen på flera sidor och du går till nästa sida genom att klicka på länken "Nästa" längst ner sidan (OBS, ny transaktion debiteras).

Du kan även välja att hämta alla fordon registrerade på ett visst organisations-/personnummer, alternativt så kan du hämta upp till 50 transaktioner åt gången (med 3-5 fordon per trans). Klicka i respektive ruta så hämtas fordonlistan. Observera att det, om du valt ”Hämta alla”, kan bli många transaktioner. En varningsruta visas av detta skäl. Att tänka på är att du även här kan välja att ange startvärde om du inte vill hämta alla fordon utan bara räknat från och med ett visst registreringsnummer.

Du kan sedan titta på ett fordon i listan mer specifikt genom att klicka på registreringsnumret i listan som presenteras. Då visas samma grundinformation som vid en registreringsnummerfråga. Denna transaktion debiteras som grundinformationsfråga. Du kan även navigera som vid en registreringsnummerfråga, dvs samma flikar finns tillgängliga.

I svarsbilden kan du även välja annan information om företaget via flikar, t ex:

Filialknytning
Om du vill ta reda på om det finns någon administrativ knytning eller filial kopplad till det företag du söker på markerar du rutan vid "Filialknytning" under fältet "Fordonsslag". I svaret presenteras en lista på eventuella kopplingar med organisationsnummer, namn och adress.

Saluvagnsinnehav
Vill du se om ett företag har saluvagnskyltar (gröna skyltar för saluvagn), klickar du på avsedd flik. Här visas uppgifter om namn, adress, avtalstid, etc. för varje saluvagnsnummer

Adress
Du kan hämta de adresser Transportstyrelsen har registrerade för det sökta företaget. Normalt visas den hos Bolagsverket registrerade adressen, men även aviadresser och ogiltiga adresser kan förekomma.

Chassinummerfråga
I fliken ”Chassinr” behöver du fylla i lite fler uppgifter än vid registreringsnummer- eller organisationsnummerfråga. Du skriver in hela eller del av chassinumret i fältet. Du kan även begränsa urvalet genom att välja fabrikatkod (vo för Volvo, sa för Saab, osv.) i listan till höger. Du kan även ange en fabrikatkod manuellt, om den inte finns i listan. Detta är dock inte ett krav. Svaret presenteras på samma sätt som organisationsnummerfrågan, dvs en lista med registreringsnummer. Observera att om du klickar på ett registreringsnummer där status är ”Avreg - Ja” kan det hända att du får upp uppgifter på ett annat fordon än det som står i listan. Det beror på att Transportstyrelsen återanvänt registreringsnumret, vilket kan ske efter 5 år från avregistreringsdatum.

Körkortsfråga
Två olika behörighetsnivåer finns. Respektive behörighet tilldelas efter beslut av Transportstyrelsen. OBS - Behörighet för ”Övriga” ges endast i extrema fall, och som bas krävs att du också har behörighet att söka på personnummer i InfoBil.

Fordonshandel och hyrbilsverksamhet: Om du vill ta reda på om ett körkort är stulet, vilken behörighet personen har etc. kan du söka fram detta i körkortsfrågan. Klicka på "Körkorts"-fliken och ange personnummer respektive giltighetsdatum i avsett fält. I svaret visas uppgift om namn, behörighet, villkor och eventuell förlustanmälan.

Övriga: Klicka på "Körkorts"-fliken och ange personnummer i avsett fält. I svaret visas uppgift om namn, adress, behörighet, förarbevis, taxi och eventuell förlustanmälan.
Återgå till huvudmeny
För att återgå till huvudmenyn klickar du på länken "Mina tjänster" längst upp på den sida du befinner dig på.

Marknadsanalys

Marknadsanalys är en tjänst som gör det möjligt att snabbt få en känsla för ett fordons prisutveckling.

Så funkar det
Marknadsanalys kan nås både direkt från söksidan och från grundinformationsbilden.

När man valt ”Marknadsanalys” kommer man till en bild som visar prisutvecklingen de senaste 12 månaderna,för vald modell. De tre linjerna i grafen visar snittpris samt högsta- och lägstapris för respektive månad.
OBS! I det här läget visas snittpriserna totalt för den aktuella bilen, inklusive alla utrustningsnivåer och motoralternativ

Med hjälp av filterfunktionerna kan man precisera urvalet. De parametrar som går att filtrera med är Miltal, Motor, Växellåda, Bränsle, Län, Ort och Riktnummer. På den här sidan kan man också välja att markera rutan ”Aktuella annonser”. När man gjort det visas bara de fordon som ligger ute för försäljning vid söktillfället. Här visas siffrorna i tabellform.

På kalkylsidan kan du göra egna kalkyler för valt fordon, t ex i samband med inbytesaffärer.

Informationskälla
Prisuppgifterna i Marknadsanalys är hämtade från bilannonser på webben. Vi har drygt 1,2 miljoner annonser i databasen och fyller på med ca 1000 nya annonser varje dygn.

Övrigt
Det är viktigt att komma ihåg att det är just annonspriser som finns i tjänsten och inte försäljningspriser. För att vi ska kunna få fram annonsdata krävs att vi kan matcha det angivna regnumret mot informationen i vår databas. Det kommer att fungera i de allra flesta fall, men det är bra att känna till att det kommer att finnas tillfällen då informationen inte kan hämtas.


Finanskontroll

Finanskontroll är en värderingstjänst för fordon. Den är i första hand skapad för att ge stöd åt finansbolag som vill göra en rimlighetsbedömning av en önskad fordonsfinansiering, men fungerar även bra för att snabbt ta fram försäljningspriser för fordon.

Så funkar det
Finanskontroll kan nås både direkt från söksidan och från grundinformationsbilden.

När man valt ”Finanskontroll” kommer man till en bild där man ska ange hur långt bilen rullat och önskat finansieringsbelopp, dvs det belopp som finansbolagets kund avser köpa bilen för och söker finansiering för.

När man matat in uppgifterna kommer man till resultatsidan. På den ser man hur det tänkta finansieringsbeloppet ligger i förhållande till genomsnittligt pris för det aktuella fordonet. Till vänster om stapeln ser man det belopp man lagt in och i mitten av stapeln ser man det genomsnittliga priset. Till höger om stapeln ser man lägsta- respektive högstapriserna för fordonet.

OBS! Det är viktigt att tänka på det som står under stapeln, nämligen att priserna avser alla varianter och utrustningsnivåer för vald modell.

Till höger på resultatsidan finns ett fält där man kan ange hur stor avvikelse från det genomsnittliga priset man tycker är OK.

Längst ned på resultatsidan får man även en övergripande beskrivning av det fordon man sökt på.

En viktig sak att tänka på är att det mycket väl kan vara OK att finansiera ett bilköp även om beloppet ligger inom det röda området. Men, den röda färgen ska ses som en signal till om att man bör ställa några extrafrågor kring bilen, t ex vad gäller utrustningsnivå, innan man finansierar den.

Informationskälla
Värderingsinformationen kommer från AutoVista, ett av de ledande företagen inom fordonsvärdering. Deras värderingar baseras bland annat på faktiska, inrapporterade försäljningspriser.

Återgå till huvudmeny
För att återgå till huvudmenyn klickar du på länken "Ny sökning" längst ner på den sida du befinner dig på (du kan vara tvungen att "scrolla" nedåt i högerkanten på fönstret).


Dire
ktanmälansmenyn

Om du vill ta dig till Direktanmälanssystemet klickar du på knappen som visas i övre delen av bilden på samtliga sidor. Du hamnar då på en meny för Direktanmälansfunktionen. Funktionaliteten i Direktanmälan bygger på Transportstyrelsens "Rutinbeskrivning för Direktanmälan". Särskild behörighet och genomgången utbildning krävs. Länk till manual för Direktanmälan finns längst upp i detta dokument. 

Avsluta InfoBil
Är du klar och vill avsluta din kontakt med InfoBil klickar du på "Logga ut" i övre högra delen av bilden. Vill du gå till annan tjänst på InfoTorgmenyn, klickar du på "Mina tjänster". Har du frågor är du välkommen att ringa till kundservice på telefon 08-558 059 00 eller skicka ett e-postmeddelande till information.se@bisnode.com.  

Rättningsblanketter från Transportstyrelsen
Fordonsanmalan (pdf)
Rättelse av försäljning (pdf)
Rättelse av inbyte (pdf)

© Bisnode Sverige AB, 169 93 Solna | 08-558 059 00 | information.se@bisnode.com | Ansvarig utgivare Eric Wallin.